ပင်လယ်ရေကြောင်းအင်ဂျင်နှင့်ဂီယာအုံ

လှေအတွက် weichai အဏ္ဏဝါအင်ဂျင် WD10C300-21